วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การปลาการ์ตูล

การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน(Clownfishes Propagation)ปัจจุบัน หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศษสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้เพาะขยายพันธุ์ปลาการ์ตูนได้อยู่ 13 ชนิดระบบการเลี้ยงปลาการ์ตูน

เป็นระบบการเลี้ยงแบบระบบหมุนเวียนน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. แบบใช้แบคทีเรียเป็นตัวบำบัดคุณภาพน้ำ

2. แบบใช้สาหร่ายในการบำบัดคุณภาพน้ำตู้เลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์ปลาการ์ตูน

ตู้เลี้ยงประกอบด้วย

1. ตู้กระจกขนาด 24x15x15 นิ้ว

2. หัวทรายให้อากาศ

3. กระเบื้องปูพื้นขนาด 8x8 นิ้ว สำหรับปลาวางไข่

อาหารสำหรับการเลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์

1. เนื้อกุ้ง หอย + อาหารกุ้งวัยอ่อน + eyelop-eez

2. อาหารตุ๋น นม + ไข่ + น้ำมันปลาทะเล + ทะเลสาหร่ายแห้งการจับคู่และวางไข่ ปลากำลังวางไข่ พัฒนาการของไข่ปลา

- ไข่ที่เพิ่งวางจะมีลักษณะสีส้ม

- อายุ 4 วันจะมีสีดำเข้ม

- อายุประมาณ 7 วัน ก็พร้อมจะฟัก ตาจะเป็นสีเงินการอนุบาลลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อน

ต้องพรางแสง เพื่อให้ลูกปลามองเห็นอาหาร และดูแลคุณภาพ

ของน้ำ คือ เติมสาหร่ายในตู้เลี้ยง, เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน 20-30%

ตั้งแต่วันที่ 3, หลังจากวันที่ 3 ดูดตะกอนทุกวันชนิดอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลาการ์ตูน

คือ แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์ระบบการเลี้ยงลูกปลาจำหน่าย

- ถังไฟเบอรร์กลาสและถังกรองภายในบ่อ

- ตู้กระจกพร้อมระบบกรองในตู้

- บ่อซีเมนต์พร้อมระบบกรองสาหร่าย

- บ่อคอนกรีตและระบบกรองรวมระบบที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อการเลี้ยงลูก

- ปลาการ์ตูนเพื่อจำหน่าย

- ควบคุ่มเชื้อโรค

- ตู้กระจกเชื่อมต่อกัน

- โปรตีนสกรีมเมอร์

- ระบบกรองตะกอนและกรองชีวภาพการจัดการในการเลี้ยงลูกปลา /ปฎิบัติงานประจำวัน

- ดูดตะกอนเปลี่ยนถ่ายน้ำ

- ให้อาหารพร้อมสังเกตปลา

- ตรวจสอบคุณภาพน้ำดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์

- ความเค้น ~ 32-34 ppt

- pH ~8.0-8.4

- ความเป็นด่าง ~ 90-120 mg/L as CaCo3

- แอมโมเนียรวม <0.05 mg/L

- ไนไตร์ด <0.01 mg/L

- ไนเดรต <20 mg/Lการจัดการคุณภาพน้ำ

- เปลี่ยนถ่านน้ำ 20% ทุก 2 อาทิตย์

- ดูดตะกอนทุกวัน

- ล้างใยกรองเพื่อกำจัดตะกอนทิ้ง

- เก็บสาหร่ายส่วนเกินออกโรคที่พบบ่อยในปลาการ์ตูน

- ไอโอดิเนียม (Amyloodinium ocellatum)

- จุดขาว (Cryptocaryon irritan)วีธิการรักษา

1. แช่น้ำจืดไม่มีคลอรีน 5-7 นาที

2. ฟอร์มาลิน 100-200 ppm นาน 1-2 ชั่วโมง

3. ยาเหลือง (Acriflarin) 5 ppm 5 วัน

4. ฟอร์มาลิน 100-200 ppm นาน 1-2 ชั่วโมง

คลินิกเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้ว คือ

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ โทร.038-391-671-3 อีเมล์ saowapa@bims.buu.ac.thดูโครงการทั้งหมดของคลินิกเทคโนโลยี

สนใจเข้าชมฟาร์มต้นแบบ, ขอคำปรึกษา, เข้าฝึกอบรม

การเพาะเลี้ยงปลากระตูน

ติดต่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าที่

ผู้ประสานงาน คุณบุตรี ถิ่นกาญจน์ 08-9502-7960 buttri@.buu.ac.th

ผู้ประสานงาน คุณมณฑิรา สามารถกิจ 08-7145-0503 monthira@buu.ac.thสถานที่ติดต่อ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

เบอร์โทรศัพท์ 0-3874-5900 ต่อ 4312, 4313 กด 106

เบอร์โทรสาร 0-3874-5798

E-mail s_monti51@yahoo.com,monthira@buu.ac.th,buttri@buu.ac.th

Website http://www.clinictech.buu.ac.thอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาการ์ตูน


ที่มา : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพาบันทึกข้อมูลโดย : นาย เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ, http://www.clinictech.most.go.th, วันที่ 6 กันยายน 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น