วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การเลียงไก่ตามฤดู

กำลังเข้าสู่ฤดูการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประจำปีอีกแล้วครับ...การเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง คือความไม่เที่ยงประกอบอยู่ด้วยเสมอ..นี่เป็นคำสอนพุทธองค์..ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกรรม หรือการกระทำ เอาการกระทำมากำหนดอนาคตของเรา...คนเลี้ยงไก่ก็เช่นเดียวกันครับ เราต้องกำหนดอนาคต ..อนาคตที่ดีของเราคือการเลี้ยงไก่ที่ไม่พานพบอุปสรรคใด ๆ อุปสรรคสำคัญคือโรคระบาดที่มาพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล..ตอนนี้ได้เวลาเตรียมตัวเพื่อต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ..

ปัญหาที่มาพร้อมกับฤดูกาลที่กำลังเปลี่ยนไปจากสถิติที่ผ่านมาคือ
1. โรคหวัดนกระบาดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ท่านเตรียมพร้อมหรือยัง
2. โรคอันเกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล เช่น อหิวา ขี้เขียวขี้ขาว นิวคาสเชิล หวัดหน้าบวมฯลฯ จะดาหน้ากันมาในช่วงนี้แหละครับ

วิธีการในการเตรียมตัวป้องกันคือ
1.การเร่งทำความสะอาดบริเวณเลี้ยง เก็บกวาดเผาทำลาย ถมพื้นที่ที่น้ำขังแหล่งเชื้อโรคทั้งหลาย
2. ปราบพื้นที่เพื่อกำจัดมุมอับมุมบดบังแสงแดดทั้งหลาย
3. พ่นยาฆ่าเชื้อโรค
4. หว่านปูนขาวพื้นที่ทั่วไปเพื่อกำจัดโรค
5. เก็บไก่ที่ไม่สมบูรณ์อออกจากซุ้ม ทำลายด้วยวิธีการทีเหมาสม
6. ลดจำนวนไก่เล็กลง ควบคุมพื้นที่การปล่อยเลี้ยงให้เหมาะสม
7. ให้วัคซีนที่จำเป็นต่าง ๆ
8. ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโรงเรียน โดยการเก็บกวาด พ่น เผา
9. แยกไก่เป็นระบบระหว่างไก่เล็กไก่ใหญ่
ฯลฯ

หากเราทำเช่นนี้สม่ำเสมอก็น่าจะประกันได้ว่ามีโอกาสปลอดจากโรคที่จะมาจากการเปลี่ยนฤดูกาลตามสมควรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น